Nový ženich

07.12.2010 18:09

Na výstavě v Mostkovicích jsem Meridce vybrala nového ženicha. Poradkyní chovu nám byl pes Cherokee Krosandra schválen. S pánem jsme se domluvili a mohlo nastat očekávané krytí. Dne 9.11. 2010 jsme absolvovali námluvy poprvé. Cherokee je velmi šikovný frajer. Než jsme se nadáli, byli pejsci spojení. Meridku to dlouhé spojení už nebavilo, tak trochu nadávala. Domluvili jsme se s majitelem psa, že přijede na překrytí k nám na zahradu. Cherokee je úplný Casanova, nenechal se přemlouvat a bylo nakryto podruhé dne 11.11. 2010. Vůbec mu nevadilo v jakém prostředí se nachází. Co se týká chovu, nabírám zkušenosti a chtěla bych podotknout, že krytí s Cherokeem bylo super pohodové.

NEUER BRAUTIGAM

An der Ausstellung in Mostkovice wählte ich für Merida einen neuen Bräutigam aus. Cherokee Krosandra wurde von der Zuchtberaterin genehmigt. Wir verabredeten uns mit dem Herrchen und das erwartete Decken konnte beginnen. Am 9.11. 2010 absolvierten wir die Brautwerbung das erste mal. Cherokee war ein Mann der Tat. Vordem wir uns umsehen konnten, waren die Hunde schon gehangen. Merida gefiel das lange Hängen nich mehr und bellte ein bischen. Wir haben eine Überdeckung in unserem Garten verabredet. Cherokee ist ein wahrer Casanova, er lies sich nicht lange überreden und die zweite deckung war am 11.11. 2010 vorbei. Die fremde Umgebung störte ihn überhaupt nicht. Ich gewann Erfahrungen über die Zucht und ich muss bemerken, dass die Deckung mit Cherokee super annehmlich war.